(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen & Irene Kuhmonen 2014

Maaseudun alueidenkäytön tulevaisuuskuvat

Tutkimusraportti

Tutu-julkaisuja 1/2014, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, tulevaisuus, alueet, luonnonvarat, markkinat, politiikka, biotalous, yhdyskuntarakenne, alueidenkäyttö, tulevaisuuskuvat, tulevaisuusverstas, tulevaisuustaulukko

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan maaseutualueiden vaihtoehtoisia tulevaisuuksia noin vuonna 2030 tutkimuskirjallisuutta, tulevaisuusverstaita, tulevaisuustaulukkoa ja tulevaisuuskuvia hyödyntäen. Lukuisista muutostekijöistä (mm. ympäristö ja kestävyys, sääntely, luonnonvarojen markkinat, yhdyskuntarakenteen ohjaus) jäsentyi neljä tulevaisuuskuvaa: biotalouden onnela ("osallisuustalous"), siirtomaatalous ("maaseutukaivos"), museomaaseutu ("perinnebiotooppi") ja saarekemaaseutu ("selviytymistalous"). Yhdyskuntarakenne on hajautunein biotaloudessa ja keskittynein museomaaseudussa. Tulevaisuuskuvat eivät ole ennusteita.

Nosto

"Maaseudun toimijoita voidaan luonnehtia tulevaisuuskuvasta riippuen voimaantuneiksi, orjiksi, alamaisiksi tai onnenonkijoiksi, kun taas yhteiskuntaa voidaan toimijana luonnehtia maaseudun näkökulmasta mahdollistajaksi, hiireksi, tyranniksi tai tyhjätaskuksi."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen, Liisa Luoto & Jenny Turunen 2014

Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana

Tutkimusraportti

Tutu-julkaisuja 2/2014, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku

Linkki/Pdf:


Avainsanat: Maaseutu, nuoret, unelmat, maaseututyypit, vetovoimatekijät, toimeentulo, asuminen, elämäntapa, alueprofiilit, sosio-ekonomiset tekijät, tulevaisuuskuvat, tulevaisuusverstas, kyselytutkimus

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten tulevaisuuskuvia noin vuonna 2030. Satunnaisesti poimittu otos 18-30-vuotiaita nuoria aikuisia arvioi kuutta valmista kuvaa ja laati oman unelmatulevaisuuskuvansa toimeentulo-, asumis- ja elämäntaparesepteineen. Kolme neljästä nuoresta sijoitti unelmatulevaisuutensa maaseutualueelle (paikka, ei hallintoalue). Unelmatulevaisuuksissa kaupungeilta kaivataan erityisesti säpinää ja monipuolisuutta, kaupunkien läheiseltä maaseudulta omaa rauhaa ja hyviä yhteyksiä, maaseudun keskuksilta (kylät, kirkonkylät) pienimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä ja syvältä maaseudulta vapautta olla ja yrittää. Yhteiskunta voi edistää monin tavoin nuorten unelmien toteutumista, vaikka kaikilla ne eivät tietenkään toteudu ja osalla ne muuttuvat ajan myötä. Tulevaisuuskuvat eivät ole ennusteita.

Nosto

"Unelmatulevaisuuksissa kaupungeilta kaivataan säpinää ja monipuolisuutta, kaupunkien läheiseltä maaseudulta rauhaa ja yhteyksiä, maaseudun keskuksilta pienimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä ja syvältä maaseudulta vapautta."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTO-OSUMIA

2016

2017

2018

2019

(placeholder)