(placeholder)

TUOMAS KUHMONEN

JULKAISUT

(placeholder)

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 1991

The consequences of the EC agricultural policy for Scandinavian countries: a trade approach

Tutkimusraportti

Onderzoekverslag 76. Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO, The Hague


Pdf:

Avainsanat: Maatalous, kansainvälinen kauppa, EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP), regressioanalyysi, Norja, Ruotsi, Suomi

Tiivistelmä

EY:n yhteinen maatalouspolitiikka on lisännyt voimakkaasti yhteisön sisäistä kauppaa ja sulkenut markkinoita myös Skandinavian maiden maatalous- ja elintarvikevienniltä. Yhteinen maatalouspolitiikka ja EY:n laajentuminen ovat lisänneet yhteisön kaupankäyntivoimaa Skandinavianmaiden elintarvikemarkkinoilla. Suomi kärsi näistä maista suhteellisesti eniten yhteisestä maatalouspolitiikasta, kun taas Ruotsi ja Norja kärsivät eniten laajentumisesta eli Tanskan ja Ison-Britannian liittymisestä.

Nosto

"The most natural solution for the continuation of the present kind of agricultural policies in these countries would be to establish a common-Scandinavian agricultural policy in the way it has been done in the EC. For the small countries there are not many choices besides adaptation, autarchy and unification against the giants."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 1991

EY-jäsenyyden vaikutuksista EFTA-maiden maataloudelle

Tutkimusraportti

Raportteja ja artikkeleita 95. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Espoo


Pdf:

Avainsanat: Maatalous, EY-jäsenyys, liittymissopimus, sopeutuminen, hinnat, kustannukset, tuki, maataloustulo, EFTA, Ruotsi, Norja, Itävalta, Sveitsi

Tiivistelmä

EY-jäsenyyden seurauksena tuottajahinnat laskisivat voimakkaasti, mutta kustannuksista vain osa pienentyisi (esi. rehu- ja ostosiemenkustannukset). Maataloustulo muutuisi negatiiviseksi ilman tukitoimenpiteitä. Maatalouspolitiikassa huoltokykykäsite häviäisi, maatalouselinkeinon sisäinen tulontasaus vaikeutuisi ja alueellisen näkökulman merkitys pienentyisi. Suomi joutuisi yhteisen maatalouspolitiikan nettorahoittajaksi. Suomen nettomaksuosuus olisi kaikkiaan noin 2,5-3,5 mrd. markkaa vuodessa. EFTA-maista EY-jäsenyyden vaikutukset maatalouteen olisivat suuret myös Norjassa ja Sveitsissä, mutta pienemmät Itävallassa ja Ruotsissa.

Nosto

"Käytännössä sopeutuminen ei tapahtuisi yhdellä kertaa, vaan Suomen nykyisistä hinta- ja tukijärjestelmistä siirrytään EY:n järjestelmiin esimerkiksi viisivuotisen siirtymäkauden aikana."

Julkaisutiedot

Tuomas Kuhmonen 1994

Luonnos Suomen maatalouden tukipaketista

Muistio

Julkaistu osana valtioneuvoston periaatepäätöstä 27.5.1994


Pdf:

Avainsanat: Maatalous, EY-jäsenyys, liittymissopimus, tukijärjestelmä, aluejaot, tukimuodot, rahoitus

Tiivistelmä

Muistiossa on esitetty liittymissopimuksen tulkinta, Suomen maatalouden tukijärjestelmän osatekijät, aluejaot, tukimuodot, tuen mitoitus ja sitä koskevia tarkennuksia, arvio tuen riittävyydestä tai kohtaantumisesta eri alueiden, tuotantosuuntien ja kokoluokkien maatiloille, pitkäaikaisen tukijärjestelyn kustannukset ja niiden jakautuminen EY:n ja Suomen välillä sekä kuvaus siirtymäkauden 1995-1999 järjestelyistä..

Nosto

"Tukipakettia on erittäin vaikea rakentaa siten, että se kohtelisi eri alueita, eri kokoisia tiloja ja eri tuotantosuuntia tasapuolisesti."

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ARKISTOJEN AARTEITA

2016